IC Ranch

Egyszerűsített mobilra optimalizált változat

Tájékoztató Angol Telivér (ATV, vagy TB = Thoroughbred) tulajdonosok számára

Magyarországon kancát fedeztetni csak fedeztetési engedéllyel rendelkező ménnel lehet.
Mivel a quarter horse (=qh) lófajta Magyarországon már elismertfajta, ezért Magyarországon a qh ménekre - ha azok megfelelnek az AQHA/HQHA tenyésztési feltételeinek – fedeztetési engedélyt lehet kérni a magyar AQHA-tól (Dr. Drén Csaba tenyésztésvezetőtől. Tel: 20/952 7687).

Ha egy atv. kancát qh mén fedezett, akkora a kancától született csikó appendix („előtörzskönyves”) quarter horse származási lapot kaphat az AQHA-tól. Ez azért lehetséges, mert az angol telivér cseppvér keresztezéssel bevihető a quarter horse fajtába. 

(AQHA = American Quarter Horse Association / Amerikai Quarter Horse Tenyésztők Egyesülete. www.aqha.com
Levelezési Címe: AQHA P.O. Box 200, Amarillo, Texas 79168, U.S.A.)

A megszületett csikó tulajdonosának, két választása van:
1.         Megigényli a csikónak Amerikából az AQHA-tól az appendix quarter horse származási lapot, és így a csikó fajtáját tekintve quarter horse lesz és "appendix quarter horse" származási lapot fog kapni az amerikai egyesülettől.
2.         Nem regisztráltatja Amerikában a csikót. Ez utóbbi esetben a csikó „csak” magyar félvér lesz ugyanúgy, mintha bármilyen más, államilag engedélyezett - egyéb fajtájú, nem qh – mén lenne az apja. Természetesen ez csak abban az esetben lehetséges, ha a quarter apaménnek volt magyar fedeztetési engedélye. A csikó magyar származási lapjának igénylése, így a méntulajdonostól megkapott magyar fedeztetési jeggyel történhet. Ez ügyben dr. Drén Csabával kell felvenni a kapcsolatot.


Ha a csikót qh-ként szeretnék regisztráltatni, akkor a következőt kell tenni:
1.        Azt az angol telivér kancát, amelyet qh-zal fedeztettek és szeretnék, hogy a csikója app. qh-ként legyen regisztrálva, be kell jelenteni az AQHA-hoz. Tehát csak az az angol telivér kancától származó csikó kaphat AQHA származási lapot (vagyis lesz appendix qh), amelynek az anyját előzőleg az amerikai egyesülethez bejelentették, és regisztrálták, valamint aminek az apja az AQHA-nál regisztrált qh.

Az atv kanca bejelentését javasolt a fedeztetést követően azonnal megtenni, különben a mén tulajdonos nem tudja a kanca fedeztetését lejelenteni az AQHA-hoz.

A fedeztetés lejelentése az ún. Stallion Breeding Reporton (SBR-on) történik, amit a méntulajdonosnak legkésőbb a tárgyév november 30-ig le kell adnia az USA-ba az AQHA-hoz.


2.   A kanca regisztrációja abból áll, hogy:

-     tagságot kell váltani az AQHA-nál (ezt a kanca bejelentéséve együtt is meg lehet tenni)= 55$
-    el kell küldeni a kanca – tulajdonos nevét és címét is feltüntető - származási lapjának mind két oldaláról készült másolatát az AQHA-hoz.
       Fontos! Ahhoz, hogy az amerikai származási lapon Ön legyen a csikó tenyésztőjeként, valamint első tulajdonosaként megjelölve, elengedhetetlen, hogy a magyar származási lapon is – a fedeztetés pillanatában - Ön legyen feltüntetve a kanca tulajdonosaként!
-       el kell küldeni 5 fotót a kancáról úgy, hogy azok a ló mind a négy oldalát mutassák (elölről, hátulról, mind két oldalról). Valamint még egy képet, amit a ló jobb oldaláról előlről-oldalról készítettek. Minden képet úgy kell elkészíteni, hogy a ló mind a 4 lába jól látszódjon rajta. Ha a lovon különleges fehér jegyek vannak, arról jól látható, külön képet érdemes készíteni.
-       Az AQHA 210(c) szabálya szerint: minden AQHA-nál regisztrált, vagy regisztrálandó kancának génteszttel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a csikóját is regisztrálni lehessen. Ennek díja: tagok részére:  50$ . A génteszthez szolgáló „KIT”-et az AQHA-tól lehet megigényelni, a teszt díjának kifizetésével együtt.
-        A kanca-bejelentés díja (AQHA szám igénylése) 50 $.
Amennyiben a kanca tulajdonosa nem tagja még az AQHA-nak jobban jár, ha egyúttal belép az egyesületbe is. Hiszen a "nem tagokra" vonatkozó díjtételek úgy vannak kitalálva, hogy nem éri meg nem tagnak lenni! Valamint a tagdíj kifizetésével később is igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, valamint a további esetleges díjak is lényegesen alacsonyabbak lesznek.
A pénz befizetését a nálunk szokványos módon (pl. az egyesület számlaszámára) nem lehet elvégezni, mert azt nem adják meg. Így Önnek kell megadni egy dombornyomott Arany Visa, vagy Mastercard bankkártya számot, amiről az AQHA leemelheti a pénzt. Ha Önnek nincs ilyen kártyája, akkor a legegyszerűbb megoldás, hogy elküld számukra egy csekket. Pl. az Erste Bank tud ilyen szolgáltatást nyújtani. Kézpénzt – pl. levélben -nem lehet küldeni!
3.   Mivel a magyar atv. származási lapon csak a tulajdonos neve, címének egy része (csak a város neve) van nyilvántartva - ami az amerikai egyesületnek nem elég - érdemes elküldeni a pontos adatokat a mellékelt bejelentő (=Thoroughbred MARE Recording) jól olvasható, nyomtatott betűvel való kitöltésével. 
4.   Fontos tudni, hogy az AQHA csak és kizárólag azokat az angol telivéreket fogadja el, amelyeket az Észak Amerikai Jockey Club, illetve az angol hivatalos méneskönyv is elfogad. Így természetesen a hazánkban tenyésztett angol telivéreket elfogadják, de pl. a Romániából és a volt Jugoszláviából származó telivérek nem mindegyikét. Ezért a külföldről (elsősorban a volt keleti országokból) importált „angol telivérek„ esetében a magyar telivér méneskönyv vezetőjével (Zalai Krisztina, OMMI) célszerű egyeztetni ebben a kérdésben.
5.    Ha a tulajdonos nem személy, akkor az AQHA a következő képen rendelkezik: "Amikor egy lovat egy cég, klub, testület, egyetem vagy iskola, család vagy egy társaság birtokol, az AQHA számára be kell mutatni egy majd az AQHA-nál beiktatandó felhatalmazási nyomtatványt, mely megjelöli azt a személyt, vagy személyeket, akik az adott jogi személy nevében a lóval kapcsolatosan okmányokat írhatnak alá."

Teendők a csikó megszületése után:
1.        Abban az esetben, ha a csikót appendix qh-ként szeretnék regisztráltatni és az anyja eddig még nem került az AQHA-nál regisztrálásra és nem lett megkérve a géntesztje, akkor először a fentebb leírtakat kell elvégezni.
2.        Ezek megtörténte után a csikó tulajdonosa kapni fog a méntulajdonostól (akinek ezt az AQHA küldi meg) egy ún. csikóbejelentőt (= registration applikation), amit értelemszerűen ki kell tölteni és a regisztrációs díj befizetése, valamint az  5 fénykép mellékelésével (ugyanolyan módon, mint a kanca esetében)  a méntulajdonos és a kanca tulajdonos aláírásával vissza kell küldeni.
A regisztrációs díj (2013-as adatok), amíg a csikó 7 hónapos:                     40 $            (nem tagoknak:      95 $)
                                                                              8-12 hónapos korig:   70 $            (nem tagoknak:     130 $)
                                                                            13-24 hónapos korig: 170 $            (nem tagoknak:    225 $)
                                                                            25-36 hónapos korig: 325 $            (nem tagoknak:    380 $)
                                                                            37-48 hónapos korig: 435 $            (nem tagoknak:    490 $)
                                                                            48 hónapos kortól:      550$            (nem tagoknak:     605$)
Tehát az időben leadott regisztrációs díj nem magas, így mindenképpen érdemes minden csikót regisztrálni, mivel igazán csak qh-ként van tenyészértéke.
Függetlenül attól, hogy a csikó appendixként lesz-e regisztrálva, érvényesek rá a magyar törvények. A magyar állattenyésztési törvények értelmében minden Magyarországon született és Magyarországon élő csikót regisztráltatni kell, és egyedi megjelöléssel kell ellátni, aminek formáját a fajtája hazai tenyészegyesülete – jelen esetben - a Magyarországi QH Tenyésztők Egyesülete (HQHA) szabja meg.
A HQHA tenyésztési szabályzata szerint a qh csikók magyarországi megjelölése chippel fog történni.
Ha a csikót qh-ként szeretnék itthon regisztráltatni, akkor a HQHA-tól  „csikószámot” kell kérni, és egyedi megjelöléssel kell ellátni. A csikószám kiadásához nem szükséges a HQHA-ban tagnak lenni. Elég, ha ezen igényüket jelzik az egyesület tenyésztés vezetőjének, Dr. Drén Csabának  (tel.: 20/9527687).
A megjelölést is (chip) Dr. Drén Csaba végzi.
3.        Ha a csikó qh-ként tenyésztésre kerül, akkor majd az ő számára is kötelező lesz a génteszt - ha tenyésztésbe kerül. Ezért ezt is meg lehet előre csináltatni.
4.        Ha a csikót nem kívánják qh-ként regisztráltatni, akkor a méntulajdonostól kapott fedeztetési jegy alapján Dr. Drén fogja magyar félvérként chippelni.
5.        A fedeztetési jegyzőkönyvet a csikó megszületése után – regisztrációjától függetlenül - azonnal el kell juttatni a rajta feltüntetett címre!