IC

Ranch

PROBLÉMÁK A LOVAGLÁSBAN

A lóra ülés, lóról leszállás problémák 

 

Gyakori probléma és nem utolsó sorban komoly veszélyforrás a lovaglásban, hogy a ló a lóra ülés, vagy éppen lóról leszállás során nem áll nyugodtan. Ellép, vagy elsiet.

A felülés és leszállás során a lovas kevésbé képes lova kontrolljára, mint a földön vagy már a nyeregben, ezért fokozottan oda kell rá figyelni.

 

Általában ez a probléma adódhat abból, hogy a ló felszállás közben feszülté válik, illetve adódhat ez rossz szokásból, vagy a tisztelet hiányából is.

 

Miért válhat a ló felszállás közben feszülté?

Legtöbb esetben ez a nem megfelelő lóra szállás miatt történik. Mielőtt az itt elkövetett „lovashibákat” felsorolnám, nézzük a szabályos lóra szállás menetét!

 

A fel- és leszállás menete western nyeregbe:

A ló bal oldalán állva, a ló felé – és kissé a menetirányba - fordulva, bal kezünkkel fogjuk meg a ló nyakánál, esetleg az elülső nyeregkápánál a szárakat! Ezután jobb kezünkkel foguk meg a nyeregszarvat, vagy az elülső nyeregkápa túlsó oldalát, és helyezzük a bal lábunkat a kengyelbe! Biztonsági szempontból ne lépjünk még bele teljesen a kengyelbe, csak a talppárnánkon támaszkodjunk! Ezután a jobb lábunkkal rugaszkodjunk el a talajtól! Ahogy elrugaszkodtunk a földről, azonnal emeljük át a lábunkat a ló fara felett, és ahogy már a nyereg magasságába kerültünk, terheljünk át a jobb kezünkkel a nyereg jobb oldalára miközben a felsőtestünkkel kissé előre dőlünk! Így a nyereg helyben fog maradni, és nem csúszik a ló bal oldalára.

Vigyázat! A lendületesen való felszállás nem jelenti azt, hogy a ló hátába is „lendületesen” huppanjunk bele, hanem a lendületes felszállást lassabb, puha nyeregbe ereszkedés kövesse.

Vigyázat! Amikor a jobb lábunkat átemeljük a ló háta felett, azt tegyük lassan és olyan magasan, hogy ne rúgjuk meg az állatot, mert a lovat megijeszthetjük vele. Még ha nem is ijed meg tőle, ez mindenképpen kellemetlen érzés a számára, amit előbb utóbb el szeretne majd kerülni.

 

Leszállás előtt - biztonsági szempontból - a bal lábunkat vegyük kissé kijjebb, a jobb lábunkat pedig vegyük ki teljesen a kengyelből! Fogjuk meg bal kézzel a szárakat, így kapaszkodjuk az elülső nyeregkápába. A jobb kezünkkel pedig fogjuk meg elől* a nyerget. A bal kengyelbe támaszkodva jobb lábunkat emeljük át a ló háta felett, és ereszkedjünk a talajra!   Amit a jobb lábunk a talajra ért, vegyük ki a bal lábunkat is a kengyelből!

*Fel és leszálláskor azért javasolt mind a két kézzel a nyerget elől megfogni, mert így a teljes fel és leszállás folyamata alatt mind a két kezünkkel tudunk kapaszkodni.

 

Ez a fajta fel és leszállás nagyon kényelmes a lovas és lova számára is. De feltétele, hogy a lovat szoktassuk hozzá, hogy fel és leszálláskor nyugodtan álljon, felszállás után csak a lovas utasítására induljon el!

 

A lóra való felszállás előtt véglegesre meg kell húzni a hevedert és be kell a kengyelek hosszát állítani.

 

TIPP:

Heveder meghúzása:

A hevedert a lóra ülés előtt kell véglegesen meghúznunk. A hevedert – a hevederiszony kialakulásának megelőzése érdekében - lehetőleg több lépésben húzzuk meg. Húzzunk egy lyukat és léptessük a lovat előre egy-két lépést, majd ismételjük ezt meg. Csak akkor szálljunk nyeregbe, ha a ló elengedetten lép előre. Ne szálljunk nyeregbe, ha a ló befeszül a hevederhúzástól. Lásd a képet: „befeszült ló”!

 

A western nyereg kengyelhosszának beállítása:

A western nyeregben ülve már nem szokás kengyelhosszt állítani, mert a nyeregben ülve ez nem lenne egyszerű feladat, ezért azt a földről kell megtennünk, vagy meg kell kérnünk valakit, hogy segítsen nekünk. Ha van segítségünk, akkor a kengyeleket úgy állíttassuk be, hogy a lovon ülve és a kengyelekben felállva tenyérnyi hely maradjon a fenekünk és a nyereg között. Egyenes tartással ülve úgy kell tudni a térdeket behajlítani, hogy lenézve rájuk, nagyjából a térdek alatt lássuk a csizmánk orra hegyét. Tesztelhetjük a kengyelhosszunkat azzal is, hogy kivesszük a lábunkat a kengyelekből, majd lelógatjuk azokat. A bokánknak a kengyeltalp magasságában, illetve valamivel felette kell lennie.

 

A rossz hosszúságú kengyel a lovas ülését kedvezőtlenül befolyásolja. A túl rövid kengyel „székülést”, a túl hosszú „villaülést” adhat a lovasnak.  

 

A fel- és leszállás menete angol nyeregbe:

A ló bal oldalán állva, háttal a menetiránynak, bal kezünkkel fogjuk meg a szárakat és az elülső kápát, és helyezzük a bal lábunkat a kengyelbe. Magasabb ló esetén jobb kezünkkel segíthetünk a lábunkat a kengyelbe helyezni. Jobb kezünkkel foguk meg az elülső kápát és jobb lábunkkal rugaszkodjunk el a talajtól. Bal lábunkkal a kengyelben támaszkodva forduljunk menet irányba, miközben jobb lábunkat emeljük át a ló háta felett olyan magasan, hogy ne rúgjuk meg az állatot, majd óvatosan üljünk bele a nyeregbe.

 

Ha pálcát használunk, azt a bal kezünkbe fogjuk.

 

Leszállás előtt mindkét lábunkat húzzuk ki a kengyelből, majd lendületet véve, hajoljunk rá kissé az elülső kápára, és jobb lábunkat emeljük át a ló háta felett és finoman ereszkedjünk a földre.     

 

TIPP:

Heveder meghúzása:

A hevedert a lóra ülés előtt húzzuk meg annyira, hogy biztonsággal fel tudjunk a lóra szállni. Felülés után újra ellenőrizzük a hevedert és ha szükséges a nyeregből húzzunk utána.

 

Az angol nyereg kengyelhosszának beállítása:

A kengyel hosszát még a földről kell beállítsuk. Szorítsuk a kezüket ökölbe és helyezzük az ökölbe szorított kezünket a kengyel lakathoz. Akkor jó a kengyelhossz, ha a kengyel - kifeszített szíjjal - a hónaljunkig ér.  

 

Pályán való lovaglás esetén általában a lovaspályán, annak is a belsejében szállunk fel a lóra, illetve szállunk le a lóról, hogy egyrészt fel- és leszálláskor ne zavarjuk a többi lovas munkáját, másrészt, hogy a ló a kijáratot ne kösse össze a lovaglás kezdetével, végével.

Ha többen ülnek egyszerre lóra, a lovakat egymástól biztonságos távolságra (minimum egymástól egy jó lóhosszra) kell állítani, hogy a baleseteket megelőzzük.

 

Gyakran felmerülő problémák a fel-és leszállás során:

 

A ló nem áll meg a felszállás közben

Ha a ló nem áll meg a felszállás közben, akkor próbáljuk meg mindig újra és újra visszaállítani oda, ahol eredetileg állt, mindaddig, míg tudomásul nem veszi, hogy állva kell maradnia.

Ha ezt többszöri figyelmeztetésre sem akceptálja, akkor ha elindul előre, léptessük hátra először csak egy-két lépést. Ha ez sem elég, akkor a következőre már határozottabban léptessük hátra 4-5 lépést. Ha ez sem elég, 8-10 lépést. És így tovább, míg meg nem érti, illetve el nem fogadja, hogy nem léphet el.

 

A ló elindul felszállás után

Ha már felszálltunk és utána indul el, akkor ne tartsuk vissza, hiszen azzal csak az ellenállását és ezzel együtt a feszültségét növeljük! Helyette vegyük egy szárral nagyon kicsi körre mindaddig, míg a kényelmetlen kicsi kőr miatt meg nem áll, majd engedjük újra lazára a szárakat, hogy magától maradjon állva. Valószínű, hogy újra el fog indulni. De ez nem probléma. Türelmesen ismételjük ezt mindaddig, míg felszállás után addig állva nem marad, amíg nem kap más utasítást.

 

A nyereg félrecsúszik felszálláskor

Ha csimpaszkodva, az ellentétes oldalra való átterhelés nélkül és/vagy lassan szállunk fel, előbb-utóbb – bármennyire is húzzuk meg a hevedert - magunkra rántjuk a nyerget. Ez kimozdíthatja a lovat az egyensúlyából és ez kellemetlen érzést előbb utóbb a felszálláshoz köthető feszültséget eredményez. Ugyan ilyen kellemetlen – előbb utóbb feszültséget generáló - érzés a ló számára, ha a lovas durván belehuppan a nyeregbe.

Természetesen annak, hogy egy nyereg felszálláskor félre csúszik, más oka is lehet. Például az, hogy a hevedert nem húztuk meg eléggé. Vagy az, hogy rossz minőségű és/vagy nem rá illő nyerget használunk.

 

Írta : Istenes Csilla

Lovas Nemzet 2015 /Összeállítás a szerző „Lovakról” című könyvéből

www.icranch.hu