IC

Ranch

WESTERN 1 X 1

 

Alapfeladatok: Oldaljárások

(Útmutató, tréningtippek - szabadidőlovasok és westernlovasok számára)

 

Az oldaljárás gyakorlatok a lónak a lábsegítségekre való engedelmessé tételét szolgálják. Szükség lesz majd rájuk a helyes vágtába való beugratáshoz, az ugrásváltáshoz, a fordulatokhoz is.

A lónak minden oldalirányú mozgás közben a mellső és a hátulsó lábaival is elölről kell kereszteznie egymást. 

 

A westernlovaglásban is többféle gyakorlatot ismerünk az oldaljárásokra:

1. A Sidepass (nincs magyar megfelelője)

Csak oldalirányba történő mozgás. A feladat végrehajtása során a ló teste egyenes és a megadott irányba, két patanyomon oldalra mozog. A westernlovaglásban elsősorban a trail feladatokban használják.

2. Leg Yield (hasonló a combra való engedéshez)

A ló átlósan, oldalra-előre mozog, a mozgás irányával ellentétesen meghajlítva.

3. Two Tracking (hasonlít a féloldalazáshoz)

A ló itt is átlósan, oldalra-előre mozog, de teste lehet egyenes, vagy a mozgás irányába állítva, és hajlítva. (AQHA).

4. Farat be (Travers/angolul)

A feladat végrehajtása során a ló a mozgásirányba meghajlított testtel, befelé állított farral mozog úgy, hogy a külső hátsó és a belső mellső lába körülbelül egy nyomon haladjon. 

 

A western kiképzés során elsősorban a western combra való engedést (továbbiakban: combra való engedés), és a western farat be (továbbiakban: farat be) gyakorlatokat használjuk.

 

Western lábszárra („combra”) való engedés:

Ha a gyakorlat tanítását – a legelső lépéseket - először egy fal, vagy karám előtt kezdjük, akkor megkönnyíthetjük a ló számára a megértést.

Tréning Tipp:

Miközben a lovat fejjel a karám felé állítjuk, vegyük el a mozgás irányába eső lábunkat és tegyük a másikat a ló oldalához, és toljuk vele az ellenkező irányba! Üljünk középen vagy enyhén a mozgás mögött!

Először a ló valószínű különböző módokon azt fogja keresni, hogyan tudna megszabadulni az oldalára nehezedő nyomástól. Visszanyom a lábra ahelyett, hogy ellépne tőle. Fel- le, vagy éppen oldalra mozgatja a fejét, és még hátra is léphet. Ekkor más dolgunk nincs, mint a lovat egyenesen tartani, nem engedni hátralépni és várni, hogy ő saját maga keresse meg a nyomás elől a számunkra is megfelelő kiutat. Ha csak egy lépést is oldalt lépett, akkor azonnal el kell venni a lábunkat, azaz engednünk kell!

A lovak nem szeretnek nyomás alatt lenni. Mindig azt keresik, hogyan szabadulhatnának meg tőle. Kérésként a nyomás alkalmazásával, és helyes válasz esetén engedéssel tudjuk őket irányítani, tanítani, motiválni. Így oldalra léptetni is.

 

Lábsegítségek tehát, „egy oldali” láb használata esetén:

Az egy oldali láb használata esetén, azt várva el a lótól, hogy a lábtól azonnal és készségesen az ellentétes irányba ellépjen. Az idéző jelbe tett „egyoldali láb” azt jelzi, hogy tulajdonképpen a másik láb is „dolgozik”, hiszen azzal is jelet adunk: hangsúlyozottan elvesszük azt a ló oldalától. Olyan ez, mintha az elvett láb kinyitna a ló előtt egy „ajtót”, a zárt láb pedig becsukna mögötte egyet, jelezve számára az általunk elvárt, illetve a nemkívánatos irányt.

Figyeljünk oda arra is, hogy oldaljárások során a ló lábát a keresztezésre aktiválni csak akkor tudjuk, amikor az felemelkedik a földről. Tehát a léptető segítséget is ilyen ütemben kell adnunk.

 

Kör nagyobbítása Lásd a képet!

Ha a ló a karám előtt a lábszárra való engedést megértette, és készségesen végrehajtja, megpróbálkozhatunk a lábsegítségekkel köríven is.

TRÉNING TIPP:

Lovagoljunk először vele lépésben kiskörön! Majd a belső lábunkkal toljuk nagyobb körre! Fontos, hogy a ló körívre hajlított teste mindvégig „merőleges” legyen az eredeti kör sugarára, azaz ne siessen, vagy ne maradjon el az elejével! A mellső és a hátsó lábaknak egyforma mértékben kell keresztezniük egymást!

 

A kezek szerepe az oldaljárások során csak a korrekció: az oldalléptetést csak a lábak és a testsúlysegítségek végzik.

Ha a ló elejével oldalra elsiet – mint, ahogy szinte mindig lenni szokott – akkor a szárakkal meg kell ezt akadályozni, vagyis ellent kell velük tartani!

 

Western Lábszárra (combra) való engedés egyenes vonalon

Ha a ló a lábakra köríven – ahol könnyebb – már megfelelően reagál, megpróbálkozhatunk vele egyenes vonalon, körülbelül 45 fokos szögben, előre-oldalra.

 

TRÉNING TIPP:

Lazán felvett szárak mellett, tegyük a belső lábunkat (az a belső láb, amerre a ló hajlítva és/vagy állítva van) hátra a heveder mögé középre a ló oldalához, és – szó szerint - toljuk el vele a lovat az ellenkező irányba! A másik lábunkat vegyük el, hogy ebbe az irányba kinyissuk az „ajtót” a ló előtt! Üljünk középen vagy enyhén belül - a mozgás mögött! A ló a feladat végrehajtása során, így az ellentétes irányba néz, mint ahogy előre-oldalra halad. Amint elmozdult a kívánt irányba, azonnal engedjünk a lábunkkal azért, hogy a lovat a nyomás megszüntetésével, vagyis a láb nyomásának megszüntetésével a feladat végrehajtására motiváljuk! Csak akkor alkalmazzuk a nyomást újra, ha a ló magától be akarná fejezni a feladatot! Természetesen ez nem jelenti azt, hogy visszaülünk középre, elvesszük a lábunkat, stb. Mert akkor a lónak mi jeleznénk, hogy hagyja abba a feladatot. Helyette csak szüntessük meg a láb nyomását, de finoman hagyjuk azt a helyén!

A kezdetekben a segítségek: nyomást-engedést, nyomást-engedést jelentenek. Később elég, ha csak egy kicsit oldalléptető pozícióba ülünk, és a ló, látszólag segítség nélkül, már lép is oldalra.

 

Értelmezés: a combra való engedést, vagy engedtetést „helyesen” magyarul inkább lábszárra, vagy esetleg vádlira való engedésnek, vagy engedtetésnek kellene, hogy nevezzük. Ugyanis a combra való engedés kifejezés a német „Schenkel weichen” kifejezésből származik, ahol a Schenkel weichen kifejezés, szó szerint combra engedést jelent. A Schenkel szó viszont németül egyaránt jelenti a felső-, illetve az „alsó combot”, vagyis jelen esetben az alsó lábszárat is.

 

Leggyakoribb lovas hibák:

A szárakkal való oldalléptetés.

Az előre-oldalra mozgásban jóval több az előre, mint az oldalra való mozgás

A testsúlysegítség félreértelmezése, eltúlzása

rossúl/rossz helyen adott lábsegítség Lásd a képet!

 

A leggyakoribb hibák a ló részéről:

A hátsó lábak keresztezésének elmaradása

Elsietés a vállakkal

 

Speciális western oldaljárás a SIDE PASS

A legjellemzőbb western oldaljárás a Sidepass.  Mivel ez csak a westernlovaglásban fordul elő, nincs magyar elnevezése.

A sidepass egy, csak oldalra, és nem előre-oldalra történő mozgás, mint például a combra való engedés, vagy a féloldalazás. A side passt értelem szerűen így állásból kérjük, míg az említett két oldaljárást mozgásból.

A feladat végrehajtása során a ló teste egyenes és a megadott irányba, két patanyomon (csak) oldalra mozog.

Végrehajtásának segítségei hasonlóak a combra való engedés végrehajtásához:

Lazán felvett szárak mellett, tegyük a mozgás irányával ellentétes lábunkat hátra a heveder mögé középre a ló oldalához, bordáihoz és – szó szerint - toljuk el vele a lovat az ellenkező irányba! A másik lábunkat vegyük el, hogy ebbe az irányba kinyissuk az „ajtót” a ló előtt! Üljünk középen vagy enyhén a mozgás mögé! Amint a ló elmozdult a kívánt irányba, azonnal engedjünk a lábunkkal azért, hogy a lovat a nyomás megszüntetésével, vagyis a láb nyomásának megszüntetésével a feladat végrehajtására motiváljuk! Csak akkor alkalmazzuk a nyomást újra, ha a ló magától be akarná fejezni a feladatot! Természetesen ez nem jelenti azt, hogy visszaülünk középre, elvesszük a lábunkat, stb. Mert akkor a lónak mi jeleznénk, hogy hagyja abba a feladatot. Helyette csak szüntessük meg a láb nyomását, de finoman hagyjuk azt a helyén!

A kezdetekben a segítségek: nyomást-engedést, nyomást-engedést jelentenek. Később elég, ha csak egy kicsit oldalléptető pozícióba ülünk, és a ló, látszólag segítség nélkül, már lép is oldalra.

Ha a ló az egyoldali lábra nem csak oldalra lép el, hanem előre is el akar indulni, akkor a szárakkal akadályozzuk meg ebben. De az oldalléptetés során ne tartsuk végig a szárakat azért, hogy „nehogy a ló előre induljon”. Helyette csak kérjük meg az oldalra való ellépésre, és ha szükséges - mert elindul előre is – korrigáljuk.

 

A side pass a rudak felett bemutatva a trail versenyszámok elengedhetetlen eleme. De használják például a kapu kinyitása-becsukása alkalmával is.

Három féleképen hajtható végre:

- A ló feje lehet a mozgással ellentétes irányba állítva. Ez a gyakorlat legkönnyebb végrehajtása.

- A ló feje, nyaka teljesen egyenes, tehát nincs állítva. A feladat így végrehajtva, közepes nehézségű.

- A ló feje enyhén a mozgás irányába van állítva. Ez a legnehezebb változat.

 

A különböző (egyenesen, L, U, stb.) alakban történő oldalléptetések a lónak, a lovas segítségeire való megfelelő, vagy épp nem megfelelő reagálását mutatják meg.

 

Rudak felett

A rudak feletti oldaljárásokat is érdemes először lépésről lépésre tanítani, ill. kezdő ló esetén, nem mindjárt a rúd felett kezdeni. A legtöbb ló idegenkedik attól, hogy a „lába közé” vegye a rudat. Ezért az oldalléptetést ajánlatos először a rúd előtt gyakorolni, majd azt átléptetve és felette megállva tovább fejleszteni!

A legelső próbálkozás alkalmával ajánlatos könnyíteni: először álljunk a rúd fölé úgy, hogy az pontosan középre, a ló két mellső és két hátulsó lába közé essen! A rúd végétől legyünk kb.: fél méterre, és ebbe az irányba próbáljuk meg leléptetni, mert ezt szívesen teszi meg a ló! Később álljunk a rúd közepére, majd a túlsó végére, és innen léptessük tovább! Ha már így szinte egy teljes rúdhosszon el tudjuk oldalra léptetni lovunkat, csak akkor álljunk a rúd mellé, és léptessük a teljes rúdon végig a lovat!

Versenyen a feladat végrehajtása során fontos értékelési szempont, hogy a ló keresztez-e, sőt mi több, elölről keresztez-e mind a mellső, mind a hátulsó lábaival.

További szempont, hogy folyamatosan, megakadás nélkül hajtja-e végre a feladatot.

A biztonság kedvéért állítsuk a ló testét nagyon kicsit a mozgás irányába, hogy a lábainak könnyebb legyen a megfelelő keresztezés!

 

Leggyakoribb lovas hibák:

•          A szárakkal való oldalléptetés.

•          Az előre-oldalra mozgásban jóval több az előre, mint az oldalra való mozgás.

 

A leggyakoribb hibák a ló részéről:

•          A hátsó lábak keresztezésének elmaradása

•          Elsietés a vállakkal

 

Kép: sidepass

 

Sidepass a gyakorlatban: kapu nyitása-csukása:

A kapu nyitása-csukása során csak egy-két lépésen keresztül használjuk „szabályosan” a side passt. Olyankor, ha esetleg távolabb álltunk meg egy kissé a kaputól és hogy elérjük azt, közvetlen mellé toljuk a lovat. Illetve ha már áthaladtunk rajta és vissza szeretnénk zárni, akkor is, hogy ráközelítsünk a lóval.

 

Használjuk a side passt, ha a kabátunkat szeretnénk a lovarda oldalára letenni, vagy ha egymás mellett álló lovasok közelíteni, vagy távolodni szeretnének egymástól.

Szinte észre sem vettük, de néhány lépés erejéig mindenki használta már.

 

 

Írta: Istenes Csilla

(A cikk a Lovas Nemzet újságban jelent meg 2012-ben)

A cikk tartalmáról bővebben a Szerző „Lovakról” című művében olvashat!