IC Ranch

Egyszerűsített mobilra optimalizált változat

Kedves Olvasó!

Engedje meg, hogy néhány szót szóljak a könyvemről!

Bevezetésképpen szeretnék néhány információt megosztani arról, hogy miért és hogyan írtam meg ezt a könyvet, illetve röviden bemutatnám, hogy a továbbiakban mire számíthat.

Közel negyven éve foglakozom lovakkal. Az első tizenegynéhány évben angol stílusban lovagoltam olyan tanítómesterek keze alatt, akik mindörökre megszerettették velem a lovat és a lovaglást. Később megismerkedtem a western stílusú lovaglással. Itt olyan oktatók mutatták nekem az utat, akik a maguk területén mind szakmai tudásukat, mind a lóhoz való hozzáállásukat tekintve kiemelkedők voltak - akiktől valóban megtiszteltetés volt tanulni!

Edzőimtől megszerzett és saját tapasztalataimmal kiegészített tudásomra építve ma már magam is tanítom a lovaglást és lóval való kommunikációt. Ebben nagy segítségemre van lovas- sportedzői és pedagógus végzettségem, melyek a magas szintű oktatás feltételei.

Tudásom egy részét tanítványaimnak is köszönhetem. Az edzések során ugyanis megtapasztaltam, hogy mik azok a leggyakoribb, legfontosabb elemek, amelyek megértése és elsajátítása a legtöbb ember számára nehézséget jelent. Ez segített rájönnöm, hogy hogyan, milyen technikával, eszközökkel, milyen módszerrel lehet mindezt a legeredményesebben átadni.   

Nagyon sokat köszönhetek azoknak a lovaknak is, akiket belovagoltam. Nincs két egyforma ló, így ugyanazt a feladatot nem biztos, hogy minden lónak ugyanazzal a módszerrel a legoptimálisabb tanítani. Ők tehát ráébresztettek arra, hogy egy feladatnak a megtanítására több féle módszert kell tudnom alkalmazni.

Mindezek alapján kialakítottam saját oktatási módszeremet, az „IC Trainig System”-et, mely a mindennapi élet elvárásaira alapozva, hatékonyan, kipróbáltan, eredményesen, így hitelesen szolgálja a lovasok és lovak képzését.

Edzésmódszerem mind a lovaglás mind a lóval való egyéb kommunikáció terén a natural horsemanship, azaz a lóval a saját nyelvén való bánásmód elveire, eszközeire épül.

Szakmai elismerésként minden Magyarországon megjelenő lovas újság felkért már cikkek publikálására. Így az elmúlt évek során rengeteg írásos anyagom gyűlt össze. Könyvemet elsősorban azért adtam ki, mert úgy gondoltam, hogy a már nagyrészt papírra vetett tudásomat egységes szerkezetben szeretném továbbadni, és így megőrizni.

A másik ok, amiért e könyv megírásába, illetve összeállításába fogtam az, hogy a western stílusban való lovaglást minél több ember számára megismerhetővé és elsajátíthatóvá tegyem. Hiszen véleményem szerint e stílus a szabadidőlovasok, a munkalovasok és természetesen az „igazi” westernlovasok számára egyaránt a legoptimálisabb lovaglási stílus.
 
Meggyőződésem, hogy mindazoknak ez a legideálisabb lovaglási forma, akik lovukkal bizalmon és tiszteleten alapuló bensőséges kapcsolatra vágynak, és őt feleskleges erőszak nélkül, csak finom jelekkel, nem pedig folyamatos segítségekkel szeretnék irányítani. Pozitív motiváción, inkább „engedésen” alapuló szabadabb együttműködésre törekednek. Ahogy mondani szokás,  „lezser eleganciával” szeretnének lovagolni.

Továbbá szeretném azt a tévhiteket eloszlatni, hogy „ha egy lovas a western stílus elveit követi, akkor már csak western nyeregben és csak quarter horse-on lovagolhat”.

Elsősorban nem a lovas és/vagy a ló felszerelése, vagy a ló fajtája határozza meg a stílust! Hanem sokkal inkább az a mód, ahogy az állattal foglakozik, az a cél, az az elvárás, amit a lovas a lóval való kommunikációjában, illetve a lovaglás során követ.
Hiába ül valaki  western nyeregben és western lovon, mégsem nevezheti magát igazi „westernlovasnak”, ha feszes szárakkal és folyamatos segítségadásokkal lovagol. Ugyanakkor lovagolhat egy lovas angol felszerelésben, magyar fajtájú lovon a western stílus elveit követve.

Bár az mindenki számára egyértelmű, hogy pusztán könyvből nem lehet megtanulni lovagolni, mert a gyakorlati tudást, az „ÉRZÉST” írott anyag nem tudja 100%-ban átadni.
Viszont azáltal, hogy könyvem széleskörű és mélyreható elméleti tudást ad, előkészíti a gyakorlati tanulást. Így az Olvasó gyorsabban és eredményesebben haladhat, hiszen érti, hogy mit miért tesz.

Könyvemben rendszerezem az ismereteket, megismertetem az alapfogalmakat, alapelveket, bemutatom a képzési módszereket, gyakorlatokat, szükséges felszereléseket, stb.
Irányt mutatok a lovas számára tanuláshoz és lova képzéséhez. Rámutatok a hiányosságokra, vagy éppen a már meglévő helyes ismereteket erősítem meg, illetve foglalom rendszerbe.

Könnyen érthető, szemléletes és logikus magyarázatokkal, példákkal, ábrákkal és fotókkal segítem a megértést és a helyes út kiválasztását a lóval a földről való kommunikáció és a lovaglás során.


Mindenki számára egyformán szükséges a tanulás, továbbképzés, legyen az profi sportlovas, vagy amatőr szabadidőlovas. Az alapok ugyanazok.

A Szerző

LOVAKRÓL, A LÓVAL A SAJÁT NYELVÉN VALÓ BÁNÁSMÓD ÉS A WESTERN STÍLUSÚ LOVAGLÁS ALAPJAI

 

A LOVASKÖNYVBŐL szinte az összes elfogyott. Sajnos új kiadás nyomdai nehézségek miatt az idén már nem várható!

Viszont!

Találtunk még néhány darabot, így ez a néhány példány még elérhető:

A könyv ára: 4.000.- ft 

 

A könyv ára  postázással és előre történő átutalással való fizetéssel, összesen: 4.400.- ft!

 

Az átutalás során kérjük feltüntetni a megrendelő nevét, hogy az átutalást be tudjuk azonosítani!

A számlaszámot - ahova a könyv árát utalni kell az e-mailes megrendelést követően - válasz-emailben adjuk meg!

 

Érdeklődni lehet: +36 30 995 66 55

 

Megrendelhető emailen: icranch@icranch.hu

A következő adatok megadásával:

  • név
  • posta cím
  • telefon szám (szükség estén egyeztetéshez)