IC

Ranch

EGY KÖNYV, AMELY MEGVÁLTOZTATHATJA LÓ ÉS LOVASA KAPCSOLATÁT!

Kedves Olvasó!

 

Engedje meg, hogy néhány szót szóljak a könyvemről!

 

Bevezetés képpen szeretnék néhány információt megosztani arról, hogy miért és hogyan írtam meg ezt a könyvet, illetve röviden bemutatnám, hogy a továbbiakban mire számíthat.

 

Közel negyven éve foglakozom lovakkal. Az első tízegynéhány évben angol stílusban lovagoltam olyan tanítómesterek keze alatt, akik mindörökre megszerettették velem a lovat és a lovaglást. Később megismerkedtem a western stílusú lovaglással. Itt olyan oktatók mutatták nekem az utat, akik a maguk területén mind szakmai tudásukat, mind a lóhoz való hozzáállásukat tekintve kiemelkedők voltak - akiktől valóban megtiszteltetés volt tanulni! Mint például Vörn Sapergia, Chuck Klipfer, Grischa Ludwig, Dennis Schulz.

 

Edzőimtől megszerzett és saját tapasztalataimmal kiegészített tudásomra építve ma már magam is tanítom a lovaglást és lóval való kommunikációt. Ebben nagy segítségemre van lovas- sportedzői és pedagógus végzettségem, melyek a magas szintű oktatás feltételei.

 

Tudásom egy részét tanítványaimnak is köszönhetem. Az edzések során ugyanis megtapasztaltam, hogy mik azok a leggyakoribb, legfontosabb elemek, amelyek megértése és elsajátítása a legtöbb ember számára nehézséget jelent. Ez segített rájönnöm, hogy hogyan, milyen technikával, eszközökkel, milyen módszerrel lehet mindezt a legeredményesebben átadni.   

 

Nagyon sokat köszönhetek azoknak a lovaknak is, akiket belovagoltam. Nincs két egyforma ló, így ugyanazt a feladatot nem biztos, hogy minden lónak ugyanazzal a módszerrel a legoptimálisabb tanítani. Ők tehát ráébresztettek arra, hogy egy feladatnak a megtanítására több féle módszert kell tudnom alkalmazni.

 

Mindezek alapján kialakítottam saját oktatási módszeremet, az „IC Trainig System”-et, mely a mindennapi élet elvárásaira alapozva, hatékonyan, kipróbáltan, eredményesen - tehát hitelesen szolgálja a lovasok és lovak képzését.

 

Edzésmódszerem mind a lovaglás mind a lóval való egyéb kommunikáció terén a natural horsemanship, azaz a lóval a saját nyelvén való bánásmód elveire, eszközeire épül.

 

Szakmai elismerésként minden Magyarországon megjelenő lovas újság felkért már cikkek publikálására. Így az elmúlt évek során rengeteg írásos anyagom gyűlt össze. Könyvemet elsősorban azért adtam ki, mert úgy gondoltam, hogy a már nagyrészt papírra vetett tudásomat egységes szerkezetben szeretném továbbadni, és így megőrizni.

 

A másik ok, amiért e könyv megírásába, illetve összeállításába fogtam az, hogy a western stílusú lovaglást minél több ember számára megismerhetővé és elsajátíthatóvá tegyem. Hiszen véleményem szerint e stílus a szabadidőlovasok, a munkalovasok és természetesen az „igazi westernlovasok” számára egyaránt a legoptimálisabb lovaglási stílus.

T A R T A L O M

 

ELŐSZÓ ..................................................................... 6

 

1.         LÓISMERET

            1/1.      Lóetológia ................................................................. 8

            1/2.      A lónyelv ................................................................... 13

            1/3.      Hogyan tanul a ló? ................................................... 15

            1/4.      A jó lnevelt ló .......................................................... 18

            1/5.      Milyen lovat válasszunk? ............................................ 22

            1/6.      Westernló-fajták ........................................................... 32

 

2.         LOVASOKRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

            2/1.      A lovasok típusai ....................................................... 39

            2/2.      A lovas felelőssége .................................................... 43

            2/3.      Natural Horsemanship ................................................. 46

            2/4.      Tanuljunk tanulni! ....................................................... 48

            2/5.      Mit illik, mit nem? .................................................... 53

                         

3.         A LOVAL VALÓ KUMMUNIKÁCIÓ HELYSZÍNEI

            3/1.      Istálló ......................................................................... 55

            3/2.      Nyergelő ......................................................................  59

            3/3.      Körkarám ..................................................................... 60

            3/4.      Lovaspálya .................................................................. 61

            3/5.      Karámok, legelők ........................................................ 63

            3/6.      Terep .......................................................................... 65

 

4.         ÁLTALÁNOS LOVAS ISMERETEK

            4/1.      Ló és lovas felszerelése ............................................ 66

            4/2.      A lovas ülése, testtartása ......................................... 85

            4/3.      Segítségek .................................................................. 90

            4/4.      A lovaglás alapelvei .................................................. 98

            4/5.      Lovardai patanyomfigurák .............................................. 100

            4/6.      Lovardai KRESZ ............................................................. 102

                       

5.         ALAPKIKÉPZÉS

            5/1.      Mi az alapkiképzés? ....................................................... 104

            5/2.      A fiatal csikók feladatai .................................................... 105

            5/3.      A legelső lépések .......................................................... 110

            5/4.      Földmunka I.: Munka vezető száron ................................ 119

            5/5.      Földmunka  II.: Szabadon futószárazás ............................ 126

            5/6.      Nyereg alá szoktatás ...................................................... 135            

5/7.      Munka a körkarámban .................................................... 140

            5/8.      Bemelegítés .................................................................. 143

            5/9.      Elindulás ...................................................................... 145

            5/10.    Megállás ....................................................................... 146

            5/11.    Íves fordulatok, körök lovaglása .......................................  149

            5/12.    Fordulat a belső hátsó lábon ....................................   154

            5/13.    Hátralépés ...............................................................  157

            5/14.    A helyes vágta .....................................................  160

            5/15.    Ugrásváltás .............................................................  162

            5/16.    Vállkontroll, egyenesre állítás ................................  165

            5/17.    Oldaljárások ......................................................... 171

            5/18.    Összeszedettség ......................................................  175

            5/19.    Lovaglás egy kézzel ..............................................  177

            5/20.    Lovaglás terepen ....................................................  179

            5/21.    Problémamegoldás ...................................................  180

 

6.         SPECIÁLIS FELADATOK

            6/1.      Trail  (terep) feladatok ..........................................  182

            6/2.      Western pleasure feladatok ....................................  187

            6/3.      Reining feladatok ....................................................  189

 

7.         WESTERN STÍLUSÚ LOVAGLÁS

            7/1.      A történelem ..................................................... 194 

            7/2.      A western stílusról .................................................  197

            7/3.      Miért válasszam a western stílust? ........................  202

           

8.         WESTERN SPORTÁGAK RÖVID ISMERTETÉSE

            8/1.      Általános ismertető .................................................  204

            8/2.      Western horsemanship ............................................  206

            8/3.      Trail ........................................................................  207

            8/4.      Western pleasure ....................................................  208

            8/5.      Reining .....................................................................        209

            8/6.      Egyéb versenyszámok .............................................  210

 

9.         VERSENYZÉS 

            9/1.      Pszichés felkészülés ................................................  213

            9/2.      A versenyen ...........................................................  215

            9/3.      Emlékeztető ............................................................  217

            9/4.      Versenyzés feltételei, lehetőségei ............................  218

            9/5.      Megjelenés ..............................................................  220

 

10.       LÓSZÁLLÍTÁS .................................................................     223

 

11.       PATKOLÁS

            11/1.    Lovak patkolása .....................................................  229

            11/2.    Gyakori patkolási hibák ..........................................  231

 

12.       LOVAS ABC

            12/1.    Lovas alapfogalmak ....................................................     232

            12/2.    Western szótár ..........................................................    235

 

Könyvajánló: ÁLLATORVOSLÁS

Köszönetnyilvánítás

Írta : Istenes Csilla

Meggyőződésem, hogy mindazoknak ez a legideálisabb lovaglási forma, akik lovukkal bizalmon és tiszteleten alapuló bensőséges kapcsolatra vágynak, és őt erőszakmentesen, csak finom jelekkel, nem pedig folyamatos segítségekkel szeretnék irányítani. Vagyis egy pozitív motiváción, azaz „engedésen” alapuló szabadabb együttműködésre törekednek. Ahogy mondani szokás,  „lezser eleganciával” szeretnének lovagolni.

 

Továbbá szeretném a western stílusban való lovaglást övező tévhiteket eloszlatni. Hogy senki se gondolja azt, hogy ha a lovas a western stílus elveit követi, akkor már csak western nyeregben és csak quarter horse-on lovagolhat.

 

Elsősorban nem a lovas és/vagy a ló felszerelése, vagy a ló fajtája határozza meg a stílust! Hanem sokkal inkább az a mód, ahogy az állattal foglakozik, az a cél, az az elvárás, amit a lovas a lóval való kommunikációjában, illetve a lovaglás során követ.

Hiába ül valaki  western nyeregben és western lovon, mégsem nevezheti magát igazi „westernlovasnak”, ha feszes szárakkal és folyamatos segítségadásokkal lovagol. Ugyanakkor lovagolhat egy lovas angol felszerelésben, magyar fajtájú lovon a western stílus elveit követve.

 

Bár az mindenki számára egyértelmű, hogy pusztán könyvből nem lehet megtanulni lovagolni, mert a gyakorlati tudást, az „ÉRZÉST” írott anyag nem tudja átadni.

Viszont azáltal, hogy könyvem széleskörű és mélyreható elméleti tudást ad, előkészíti a gyakorlati tanulást. Így az Olvasó gyorsabban és eredményesebben haladhat, hiszen érti, hogy mit miért tesz.

 

Könyvemben rendszerezem az ismereteket, megismertetem az alapfogalmakat, alapelveket, bemutatom a képzési módszereket, gyakorlatokat, szükséges felszereléseket, stb.

Irányt mutatok a lovas számára tanuláshoz és lova képzéséhez. Rámutatok a hiányosságokra, vagy éppen a már meglévő helyes ismereteket erősítem meg, illetve foglalom rendszerbe.

 

Könnyen érthető, szemléletes és logikus magyarázatokkal, példákkal, ábrákkal és fotókkal segítem a megértést és a helyes út kiválasztását a lóval a földről való kommunikáció és a lovaglás során.

Mindenki számára egyformán szükséges a tanulás, továbbképzés, legyen az profi sportlovas, vagy amatőr szabadidőlovas. Az alapok ugyanazok.

 

Ez a harmadik kiadás átdolgozott és bővített formában jelenik meg. Azért, mert én is folyamatosan képezem magam, és munkásságom során mindig újabb tapasztalatokkal gazdagodom. Sőt, vannak olyan dolgok, amiket ma már másként látok. Ezekkel az újdonságokkal egészítettem ki könyvemet.

 

A könyv 30 oldallal és sok új képpel bővült, elsősorban a lóval való kommunikáció, a földmunka és a lovasokra, lovaglásra vonatkozó részekben.

 

A Szerző

INFORMÁCIÓK

A Könyv nálam már nem kapható, az összes pédánya elfogyott!

 

 

Talán karácsonyra meglesz az új, átírt kiadás.

Ha nem, akkor jövőre.


Tudomásom szerint

a budapesti Nagy Lovas Kft-nél,

a KLP-nél (Budapest) és

a szegedi Aranypatkó Lovasboltban árulják még a könyvemet.

 

Talán ezeken a helyeken remélhetőleg még van belőle.
 

Ha már nincs, érdeklődjön karácsony előtt! :)
 
Köszönöm az érdeklődését!


Istenes Csilla
 

 

Ft

Nézze meg a neten a VÉLEMÉNYEK A KÖNYVRŐL oldalt!

Szóljon hozzá Ön is!