IC Ranch

Egyszerűsített mobilra optimalizált változat

A westernlovaglás hazai története
 
1999-ben ketten Nádai Péterrel vállvetve megalakítottuk a Magyar Westernlovas Egyesületet, az MWE-t. Ez volt az ELSŐ (!) westernlovas szervezet Magyarországon!
Tervünk az volt, hogy "egy szervezetbe tömörítsük és egységesítsük a magyarországi westernlovasokat, legyenek azok verseny vagy hobby lovasok.
Elősegítsük a western lovaglás - mint lovassportág - működését és fejlesztését, színvonalának és tömegbázisának növelését" - ahogyan ezt az MWE alapszabályába bele is foglaltuk.
 
Azért tartottuk ezt fontosnak, mert tudtuk, hogy már akkoriban is az országban jó néhány westernlovas volt, de szinte még senki nem ismerte a másikat. Magunkból kiindulva tudtuk, hogy még ez a "szuper lovaglási stílus" is elszigetelten, egyedül "nem az igazi". Mindannyian szerettünk volna további westernlovasokkal megismerkedni, kapcsolatot teremteni, velük a erről a csodálatos lovaglási módról beszélgetni, vagy esetleg versenyeken egymás között megmérettetni.
 
Mivel a többi lovassportághoz képest a westernlovaglás gyakorlói igen kis létszámmal bírtak, azt gondoltuk, hogy egyelőre ebben a kis országban untig elég 1 országos western lovas egyesület. Így jött létre az országos MWE.
 
Az egyesület megalakulása után jöttek a kezdeti nehézségek. Többek között, hogy a hazai lovas társadalommal egy olyan sportágat, lovaglási stílust kellett elfogadtatnunk, amely itthon teljességgel idegennek számított. Egyrészt, mert nem magyar – sőt  amerikai volt, másrészt, mert az akkori "látvány westernesek" olykor rossz reklámot csináltak neki, harmadsorban a már meghonosodott lovas szakágak a kezdetekben szakmai féltékenységgel fordultak felénk.
Mindezek a nehézségek igen nagy terheket, és sok munkát tettek a vezetőség vállaira.
 
Az MWE minden évben kiírta a maga western bajnokságát, ami sajnos nem volt hivatalosan is versenynek tekinthető, mert az akkori magyarországi sporttörvény szerint csak szövetségi kereteken belül lehetett hivatalosan sportolni. Ez azt jelentette, hogy egyesület nem írhatott ki bajnokságot – ezt csak sportszövetség tehette meg - és egyesület hivatalos versenyt is csak akkor szervezhetett, ha valamilyen sportszövetség alatt működött.
A hivatalos versenyzéshez akkortájt két lehetőség kínálkozott a számunkra. Vagy alakítunk egy új westernlovas szövetséget, vagy csatlakoznunk kell a már meglévő Magyar Lovas Szövetség alá. Annak tudatában, hogy a reining FEI sportág lesz ez utóbbi tűnt akkor a legegyszerűbb, leglogikusabb, leggyorsabb és nem utolsó sorban a legolcsóbb megoldásnak.
 
2003-ban a „westernesek” becsatlakoztak a Magyar Lovas Szövetség (MLSZ) alá, aki akkor létrehozta a már meglévő 6 szakáguk mellé a hetedik szakágat: a „WESTERN” szakágat. Ezzel a westernlovas sport, most már szövetség alá tagozódva, hivatalossá vált Magyarországon is. 
 
A 2004 év végére az akkori western szakbizottság úgy ítélte meg, hogy egy általános „western” szakág helyett - a reining FEI-be kerülése miatt - a továbbiakban jobb lenne, ha külön lenne egy reining szakág, és lenne egy másik olyan western szakág, amely az egyéb western sportágakat foglalja magába.
 
Ezek után valamikor 2005 kora tavaszán felállt az MLSZ Reining szakbizottsága és megalakításra került a magyar NRHA is.
 
2006 elején 10 magyar western egyesület kb. 50-70 versenyzővel összefogott és megpróbálta megalakítani a Magyar Westernlovas Szövetséget.
Ez a szövetség a tervek szerint az MLSZ mellett azzal együttműködésben és nem alatta működött volna. És magában foglalta volna a westernlovaglás valamennyi versenyágát.
Ez a próbálkozás sajnos nem járt eredménnyel. A szövetség megalakítása elakadt.
Az elmaradt szövetségalakítás után 2014-ben (??) mégis csak felragyogott a remény csillaga a magyar westernlovaglás egén: a reining és a western szakág újra egyesült!
 
Mint e rövid történelmi áttekintő is mutatta, a magyar westernlovaglás igen rögös utat járt be az elmúlt 19 éve alatt.
Bár kétség sem fér ahhoz, hogy eddigi western vezetők a maguk legjobb tudása és lehetőségei szerint dolgoztak. Azonban annak ellenére, hogy kivétel nélkül mindenki jót akart, a sok akadály és a sportág feltagozódása miatt mégsem volt egy egységes út kijelölve. Hullámhegyek s völgyek, sikeresebb és kevésbé sikeres évek követték egymást. … és a mai westernlovaglás szinte ugyan ott tart, mint amikor 19 éve elkezdtük! Semmivel sem előrébb.
 
…..  folytatása következik